Filip Dąbrowski - Ortopeda

Menu
Brand
  • Gdańsk ul. Orzechowa 7
  • 602 450 507

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obecnością na mojej stronie internetowej https://filipdabrowski.pl w zakładce KONTAKT adresu mailowego oraz numeru telefonu, które umożliwiają kontakt ze mną, mogę pozyskiwać, zbierać i przetwarzać dane osobowe. Stąd niniejsza Klauzula Informacyjna, by potencjalny Pacjent uzyskał niezbędne informacje.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Filip Dąbrowski prowadzący Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską z siedzibą w Gdańsku, ul. Jasieńska 76 lok. 4, 80-175 Gdańsk, NIP 739-371-44-37.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzane są moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody klienta na świadczenie usług drogą elektroniczną. Napisanie maila bądź wykonanie telefonu jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • kontakt z klientem,
  • udzielenie odpowiedzi na pytania,
  • umówienie wizyty, konsultacji,
  • świadczenie na rzecz klienta usług,
  • realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Państwem oraz przesyłania drogą elektroniczną odpowiedzi na zapytania dotyczące oferowanych usług oraz wszelkiego rodzaju informacji związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością.

Czy dane osobowe są przekazywane innym podmiotom, osobom trzecim?

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom zatrudnionym przeze mnie, posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (pielęgniarki, recepcjonistki, pomoc medyczna). Mogą być przekazywane także nastepującym kategoriom odbiorców: firmy księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta https://filipdabrowski.pl, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia?

Tak. Każdy użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać pisząc na adres mailowy kontakt@filipdabrowski.pl

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie kategorie danych są przetwarzane?

Administrator najczęściej prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Jeśli zostaną podane inne kategorie, to również mogą być przetwarzane przez Administratora.

Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Jakie są prawa klienta w związku z jego danymi osobowymi?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu i otrzymywania informacji zwrotnej na zapytania i telefony.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

W jaki sposób Administrator zabezpiecza dane osobowe?

Administartor dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności: kontrolowanie dostępu do danych, metody kryptograficzne - certyfikat SSL.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy za pośrednictwem e-maila: kontakt@filipdabrowski.pl.

Na stronie internetowej https://filipdabrowski.pl możliwe jest także umówienie wizyty przez "Rejestrację online", która jest usługą zewnętrzną. Administratorem danych pozyskanych przez ten rodzaj rejestracji jest ZnanyLekarz sp. z o.o. Korzystając z tej opcji przed dokonaniem rejestracji wizyty konieczne jest zapoznanie się z regulaminem administratora https://www.znanylekarz.pl/regulamin polityką prywatności https://www.znanylekarz.pl/prywatnosc, informacjami o danych osobowych https://www.znanylekarz.pl/gdpr/landing, by w świadomy sposób wyrazić zgody niezbędne do umówienia wizyty i założenia konta w serwisie www.znanylekarz.pl. Dopiero po rejestracji i przekazaniu danych osobowych od Usługodawcy - ZnanyLekarz - do mnie - konkretnego lekarza, także ja staję się Administratorem tych danych na mocy regulaminu serwisu www.znanyLekarz.pl.

Top Filip Dąbrowski - ZnanyLekarz.pl